Hướng dẫn đăng nhập FB Nino24

Bước 1: Vào trang fb.nino24.com điền thông tin tuần tự như bên dưới


Bước 2: Coppy mã Token và điền vào khung nhập Token

Bước 3: Xác thực mã CAPTCHA

Bước 4: Hiện như giao diện bên dưới là bạn đã thành công