Các lỗi khi sử dụng tại FB.Nino24.Com


Lỗi sai mã token hoặc Token hết hạn #01

Lỗi hack like, auto bạn bè, auto cmt không tăng #02

Lỗi không like được page #03

Nếu bạn gặp lỗi này có thể bạn đã điiền id like là 1 page nào đó. nếu không phải thì xin hãy liên hệ với chúng tôi, vì hệ thống kiểm tra nhiều lúc không chính xác


Lỗi Chưa đủ thời gian auto like kế tiếp #04

Để tránh spam , lạm dụng auto like . vì thế chúng tôi giới hạn thời gian lần kế tiếp trên mọi chức năng. Bạn phải chờ thơi gian để sử dung lượt kếp tiếp


Lỗi Token hết hạn #05

Token của bạn hết hạn vui lòng tiến hành đăng nhập lại hotlike.net để làm mới token!

Lỗi Nhập captcha #06

Lỗi này do bạn nhập sai hoặc không nhập khi hệ thống yêu cầu captcha. Trong 1 Số trường hợp hệ thống hot like cảm thấy bạn đang lạm dụng hay có hành vi robot thì hotlike.net sẽ yêu cầu bạn nhập mã cáp cha đơn giản


Lỗi chưa kích hoạt số điện thoại #07

Khi bị Lỗi này thì bạn hay vào facebook cập nhật số điện thoại của mình, rồi trở lại trang FB.Nino24.Com để đăng nhập

Lỗi Cài Đặt Mã Token Thiếu Hoặc Bài Đăng không Like Được #08

1: Bạn Phải bật Bài ở chế độ mọi người ở link dưới đây . Xem hình ảnh ở dưới


2: Đối với trường hợp ảnh bìa và ảnh đại diện thì có thể bạn chưa bật công khai(Mọi người):Thông tin trên trang cá nhân công khai + Để bật bạn truy cập link sau :. Và Chọn Mọi Người